Cathrin inspirerar med boken om det digitala arbetslivet

Av: Nina Jansdotter
Foto: Ingvar Nilsson

Cathrin Frisemo
Cathrin Frisemo

Cathrin Frisemo har nyligen släppt boken WIFL- Din guide till det digitala arbetslivet.

WIFL står för Work in Fake Life och var en tanke hon fick när hon skrev boken utifrån att det som inte sker i den digitala världen kallas IRL (In Real Life).

– Då blev det att jag kallade det jag skrev om att det var In Fake Life (IFL).

I boken får läsaren en inblick i det digitala livet, livet In Fake Life (IFL), inledningsvis. Utifrån det beskriver Cathrin sedan arbetslivet i de tre områden som man delar in arbetslivet i inom arbetslivsforskningen: arbetsorganisation, arbetsmarknad och arbetshälsa.

Boken avslutas med en framåtblick i arbetslivet IFL, det vill säga vad som förväntas ske i arbetslivet IFL framöver. Tjugotvå personer är intervjuade i boken, och är personer som ligger i framkant inom respektive område och bryter ny mark.

Varför skrev du denna bok?

– Jag behövde en karta att navigera med i det nya arbetslivet, och boken är skriven med utgångspunkt ifrån att man jobbar där 70-80 % och övrig tid ses man IRL.

Men också för att jag var less på icke-förståelsen för oss som jobbar IFL. Det finns en generell uppfattning om att det inte är att jobba när man gör det IFL, och det bottnar bland annat i en rädsla för och okunskap om vidden av det digitala arbetslivet.

Det som lockade henne att få veta mer om IFL, är det faktum det digitala arbetslivet är en del av arbetslivet som vi alla mer eller mindre är involverade i. Hon vill ta vara på  verktygen som finns både IFL och IRL för att skapa sig ett bra arbetsliv helt enkelt.

– Hänger man inte med i utvecklingen av det digitala arbetslivet skapar det ett utanförskap som vi kan kalla ”digital analfabetism”. Man måste helt enkelt ta in och ha kunskap om hur det digitala arbetslivet fungerar för annars är man inte gångbar på arbetsmarknaden, säger Cathrin med eftertryck.

Viktiga lärdomar som hon har gjort

Författandet av denna bok har dels lärt henne mycket om det digitala arbetslivet i sig; om de nya kraven på arbetstagare, arbetgivare och nya yrkesroller som växer fram.

– Men jag har även fått inblick om tankar om nytt ledarskap och medarbetarskap, och om den värderingskultur som blir allt viktigare. Samt inte att förglömma transparensen via sociala medier som gör att man måste leva som man lär för att vara trovärdig, hållbar och gångbar i det nya arbetslivet.

Sedan har hon lärt sig oerhört mycket om ebokspublicering och förlagsvärlden också i samband med publiceringen av boken.

Hur kommer det sig att du valde att ge ut den digitalt framför att trycka?

– Jag valde att ge ut boken digitalt för att det är enklare och mer miljövänligt. Men också för att allt fler läser böcker i sina paddor och mobiler.

I USA, som ligger främst i användning av eböcker, säljs bestsellers mer i eböcker än i papper, fortsätter hon. Själva upplevelsen av att läsa boken handlar om att få uppleva det digitala arbetslivet under tiden man läser den, så den är utformad lite annorlunda.

– Tekniken ligger lite på efterkälken vad gäller produktionen av eböcker. Det är fortfarande ganska krångligt och omständligt. Och likaså famlar hela förlagsbranschen i hur detta nya ska hanteras, säger Cathrin.

De kommer inte att digitalisera den analoga förlagsvärlden utan det kommer bli en omdaning av den i samma anda som skedde inom musikbranschen för flera år sedan.

– Fördelarna är många – framförallt att det är enkelt att distribuera och att det är miljövänligt. Du kan också snabbt redigera och uppdatera dina böcker.

Nu när det är så tillgängligt att publicera sina alster innebär det enligt henne att det samtidigt blir svårare att synas i det stora bruset. Vidare menar hon också att det är mycket som inte borde publiceras bland annat på grund av att texten inte är tillräckligt genomarbetad.

– Själv läser jag väldigt selektivt nu för jag är less på alla massproducerade böcker som har en monoton röst och där man snart inte kan urskilja vem som har skrivit boken. Det blir som en ”Öresundstågsröst” där man har tappat bort den egna berättarrösten.

Cathrin tipsar om att den som vill ge ut digitala böcker behöver ha tålamod med tekniken och ta hjälp med den. Det är viktigt att man har marginaler för teknik strular alltid, och allra helst nu när det är i sin linda.

Har du något nytt bokprojekt på gång?

– Ja, jag har ett par riktigt intressanta projekt på gång. Det som jag gärna vill lägga lite mer tid på nu är den andra delen i min triologi som utspelar sig i Köpenhamn. Det är skönlitterärt med livsfilosofisk utgångspunkt som vävs in i texten. Och det ger mig en bra anledning till att åka till Köpenhamn som verkligen är en av mina favoritstäder, säger Cathrin Frisemo med ett leende.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s